Tăng Sub clone bằng API

ID chủ share

nhập ID các Bạn. (lấy ID fb nhấn vào đây)